Stigmatochromis tolae / melanchros
+

Stigmatochromis tolae / melanchros

malawi cichliden

Stigmatochromis tolae / melanchros